"occasionally perform" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): od czasu do czasu wykonuj
  1. perform czasownik + occasionally przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The group has continued to perform occasionally over the years.

powered by  eTutor logo