"mainly feature" — Słownik kolokacji angielskich

mainly feature kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): głównie cecha
  1. feature czasownik + mainly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    The festival was first held in 1999, and mainly features modern rock music.

powered by  eTutor logo