ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"later featured" — Słownik kolokacji angielskich

later featured kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): później zamieścić
  1. feature czasownik + later przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The book Catch-22 is featured later in the story, reinforcing this idea.

powered by  eTutor logo