"generally feature" — Słownik kolokacji angielskich

generally feature kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogólnie cecha
  1. feature czasownik + generally przysłówek
    Zwykła kolokacja

    It generally features a wide variety of writings and artwork.