"feature endings" — Słownik kolokacji angielskich

feature endings kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zakończenia cechy
  1. feature czasownik + ending rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Each issue features endings for the comic that appeared in the previous issue.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo