PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"feature dialogue" — Słownik kolokacji angielskich

feature dialogue kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dialog cechy
  1. feature czasownik + dialogue rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The fact that it features audible dialogue was an advertising point mentioned on the movie poster.