"notably feature" — Słownik kolokacji angielskich

notably feature kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźnie cecha
  1. feature czasownik + notably przysłówek
    Luźna kolokacja

    It notably features a remix by Xinobi, which contributed to increase considerably his visibility on the electronic music scene.

powered by  eTutor logo