"feature discussions" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyskusje cechy
  1. feature czasownik + discussion rzeczownik
    Silna kolokacja

    The journey will feature discussions about possible future military action against Iraq.

powered by  eTutor logo