"begin discussions" — Słownik kolokacji angielskich

begin discussions kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozpocznij rozmowy
  1. begin czasownik + discussion rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    None of them was making a move to begin discussions.