PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"largely feature" — Słownik kolokacji angielskich

largely feature kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w dużej mierze cecha
  1. feature czasownik + largely przysłówek
    Luźna kolokacja

    The album displayed yet another musical and aesthetic change for the band, largely featuring army/navy uniforms.