"featured earlier" — Słownik kolokacji angielskich

featured earlier kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieszczony wcześniej
  1. feature czasownik + early przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    A single word would appear (usually one that had been featured earlier in the episode).

powered by  eTutor logo