"traditionally feature" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tradycyjnie cecha
  1. feature czasownik + traditionally przysłówek
    Luźna kolokacja

    The culture of Peru traditionally features a firm belief in male superiority.