TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"widely featured" — Słownik kolokacji angielskich

widely featured kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powszechnie zamieszczony
  1. feature czasownik + widely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Like the heathers, bamboos have not been widely featured in shows.