"feature" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

feature czasownik

feature + rzeczownik
Kolokacji: 763
feature songs • feature characters • feature music • feature performances • feature artists • feature interviews • feature stories • ...
czasownik + feature
Kolokacji: 18
released featuring • begin featuring • continue to feature • made featuring • recorded featuring • ...
feature + przyimek
Kolokacji: 46
feature alongside • featured in • featured on • feature at • feature throughout • ...
feature + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 49
featured prominently • regularly feature • originally feature • frequently feature • feature heavily • later featured • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. later featured = później zamieścić later featured
  • The book Catch-22 is featured later in the story, reinforcing this idea.
  • It was later featured as the loading screen music in game.
  • This version of the latter song was later featured on Live/1975-85.
  • Some of it was later featured in the movie 200 Motels.
  • Both that song and "Amsterdam" were later featured in the show.
  • He was later featured in the movie Project 313.
  • It was later featured in the 1998 film, 54.
  • They later featured it again in Record of the Day.
  • The song was later featured in the 1983 movie Flashdance.
  • The musicians and the songs were later also featured in a documentary film of the same name.
2. notably feature = wyraźnie cecha notably feature
3. actually feature = faktycznie cecha actually feature
5. largely feature = w dużej mierze cecha largely feature
6. widely featured = powszechnie zamieszczony widely featured
7. eventually feature = ostatecznie cecha eventually feature
8. routinely feature = rutynowo cecha routinely feature
9. featured earlier = zamieszczony wcześniej featured earlier
10. feature live = cecha na żywo feature live
11. similarly feature = podobnie cecha similarly feature
12. memorably feature = w sposób zapadający w pamięć cecha memorably feature
(6) once, formerly
Kolokacji: 2
(7) generally, local
Kolokacji: 2
(9) fully, strongly
Kolokacji: 2
(11) exclusively, solely
Kolokacji: 2
(12) nationally, internationally
Kolokacji: 2
(13) delicately, finely
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.