PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature talks" — Słownik kolokacji angielskich

feature talks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha rozmawia
  1. feature czasownik + talk rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The Green Party Conference features fringes, talks and plenary sessions.

powered by  eTutor logo