"eventually feature" — Słownik kolokacji angielskich

eventually feature kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostatecznie cecha
  1. feature czasownik + eventually przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    It will eventually feature a mix of retail, medical, hotel, and residential developments.

powered by  eTutor logo