"write primarily" — Słownik kolokacji angielskich

write primarily kolokacja
Popularniejsza odmiana: written primarily
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz pierwotnie
  1. write czasownik + primarily przysłówek
    Zwykła kolokacja

    There, he began a second career writing about the history of science primarily for lay readers.