"come primarily" — Słownik kolokacji angielskich

come primarily kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyjdź pierwotnie
  1. come czasownik + primarily przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    In all, the removal project is expected to cost some $40,000,000, with the funds primarily coming from federal government.

powered by  eTutor logo