"nieostry" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nieostry" po polsku

nieostry

przymiotnik
 1. soft ***
  • nieostry (np. zakręt)
   There is a soft curve next to my house. (Obok mojego domu jest nieostry zakręt.)
   You can speed up on soft curves. (Możesz przyśpieszyć na nieostrych zakrętach.)
 2. blurry
 3. indistinct
 4. unfocused
 5. nonaggressive
 6. defocused
  • nieostry (niemający ostrości)
 7. focusless
  • nieostry (o ostrości w aparacie fotograficznym)
 1. out of focus
  • nieostry (np. o zdjęciu)

Powiązane zwroty — "nieostry"

rzeczownik

"nieostry" — Słownik kolokacji angielskich

out of focus kolokacja
 1. out przyimek + focus rzeczownik = nieostry (np. o zdjęciu)
  Zwykła kolokacja

  The face went out of focus then came back in again.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo