eTutor angielski NA ZAWSZEZapłać raz, korzystaj, kiedy chceszSPRAWDŹ >>

"focus" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

focus rzeczownik

rzeczownik + focus
Kolokacji: 22
research focus • focus of one's work • focus of attention • Ford Focus • focus of one's life • ...
focus + rzeczownik
Kolokacji: 9
focus group • focus area • district focus resource • focus point • Focus Feature • ...
focus + czasownik
Kolokacji: 37
focus shifts • focus remains • focus changes • focus turns • focus moves • ...
czasownik + focus
Kolokacji: 38
lose focus • rob one's focus • shift one's focus • change one's focus • keep one's focus • turn one's focus • switch one's focus • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
2. rob one's focus = okradać czyjś nacisk rob one's focus
5. keep one's focus = trzymać czyjś nacisk keep one's focus
6. turn one's focus = obracać się czyjś nacisk turn one's focus
7. switch one's focus = zmieniać czyjś nacisk switch one's focus
8. bring into focus = ustaw ostrość bring into focus
9. come into focus = pojawić się w centrum uwagi, stać się ważnym (o problemie, kwestii do przedyskutowania) come into focus
10. narrow one's focus = wąski czyjś nacisk narrow one's focus
14. lack focus = nacisk braku lack focus
16. expand one's focus = rozwijać czyjś nacisk expand one's focus
17. reflect one's focus = odzwierciedlać czyjś nacisk reflect one's focus
18. focus is placed = ognisko jest umieszczone focus is placed
przymiotnik + focus
Kolokacji: 117
main focus • primary focus • major focus • particular focus • sharp focus • central focus • special focus • strong focus • new focus • ...
przyimek + focus
Kolokacji: 16
into focus • of focus • in focus • for one's focus • from one's focus • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.