eTutor angielski NA ZAWSZEZapłać raz, korzystaj, kiedy chceszSPRAWDŹ >>

"focus" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

focus rzeczownik

rzeczownik + focus
Kolokacji: 22
research focus • focus of one's work • focus of attention • Ford Focus • focus of one's life • ...
focus + rzeczownik
Kolokacji: 9
focus group • focus area • district focus resource • focus point • Focus Feature • ...
focus + czasownik
Kolokacji: 37
focus shifts • focus remains • focus changes • focus turns • focus moves • ...
czasownik + focus
Kolokacji: 38
lose focus • rob one's focus • shift one's focus • change one's focus • keep one's focus • turn one's focus • switch one's focus • ...
przymiotnik + focus
Kolokacji: 117
main focus • primary focus • major focus • particular focus • sharp focus • central focus • special focus • strong focus • new focus • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
1. main focus = środek ciężkości main focus
2. primary focus = główny nacisk primary focus
3. major focus = główny nacisk major focus
4. particular focus = szczególny nacisk particular focus
5. sharp focus = ostre ognisko sharp focus
6. central focus = ognisko znajdujące się w centrum miasta central focus
7. special focus = szczególny nacisk special focus
8. strong focus = poważny nacisk strong focus
9. new focus = nowe ognisko new focus
10. narrow focus = ograniczone ognisko narrow focus
11. great focus = wielki nacisk great focus
12. initial focus = nacisk pierwszej litery initial focus
13. intense focus = wielki nacisk intense focus
14. clear focus = wyraźne ognisko clear focus
15. specific focus = określone ognisko specific focus
16. current focus = obecny nacisk current focus
17. principal focus = ognisko optyczne principal focus
18. real focus = punkt skupienia promieni świetlnych real focus
19. different focus = inny nacisk different focus
20. sole focus = jedyny nacisk sole focus
21. key focus = kluczowy nacisk key focus
22. soft focus = obraz miękko rysowany soft focus
23. tight focus = trudny nacisk tight focus
24. prime focus = główne ognisko prime focus
przyimek + focus
Kolokacji: 16
into focus • of focus • in focus • for one's focus • from one's focus • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.