"special focus" — Słownik kolokacji angielskich

special focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczególny nacisk
  1. special przymiotnik + focus rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Television has been a special focus in this field for him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo