"focus" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

focus rzeczownik

rzeczownik + focus
Kolokacji: 22
research focus • focus of one's work • focus of attention • Ford Focus • focus of one's life • ...
focus + rzeczownik
Kolokacji: 9
focus group • focus area • district focus resource • focus point • Focus Feature • ...
focus + czasownik
Kolokacji: 37
focus shifts • focus remains • focus changes • focus turns • focus moves • ...
czasownik + focus
Kolokacji: 38
lose focus • rob one's focus • shift one's focus • change one's focus • keep one's focus • turn one's focus • switch one's focus • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
1. keep one's focus = trzymać czyjś nacisk keep one's focus
4. lack focus = nacisk braku lack focus
6. use as a focus = wykorzystanie jako ognisko use as a focus
7. return one's focus = wracać czyjś nacisk return one's focus
9. continue one's focus = kontynuować czyjś nacisk continue one's focus
10. use focus = nacisk wykorzystania use focus
11. retain one's focus = zachowywać czyjś nacisk retain one's focus
12. emphasize one's focus = podkreślać czyjś nacisk emphasize one's focus
13. offer with a focus = zaoferuj z naciskiem offer with a focus
(4) require, call
Kolokacji: 2
przymiotnik + focus
Kolokacji: 117
main focus • primary focus • major focus • particular focus • sharp focus • central focus • special focus • strong focus • new focus • ...
przyimek + focus
Kolokacji: 16
into focus • of focus • in focus • for one's focus • from one's focus • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.