"precise focus" — Słownik kolokacji angielskich

precise focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dokładny nacisk
  1. precise przymiotnik + focus rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The precise focus of this problem lies not in local government, but the need to involve all the levels of the decision-making process.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo