"offer with a focus" — Słownik kolokacji angielskich

offer with a focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaoferuj z naciskiem
  1. offer czasownik + focus rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It offers standardized training in image collection management, with a focus on the transition from analog to digital collections.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo