ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"focus" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

focus rzeczownik

rzeczownik + focus
Kolokacji: 22
research focus • focus of one's work • focus of attention • Ford Focus • focus of one's life • ...
focus + rzeczownik
Kolokacji: 9
focus group • focus area • district focus resource • focus point • Focus Feature • ...
focus + czasownik
Kolokacji: 37
focus shifts • focus remains • focus changes • focus turns • focus moves • ...
czasownik + focus
Kolokacji: 38
lose focus • rob one's focus • shift one's focus • change one's focus • keep one's focus • turn one's focus • switch one's focus • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
3. turn one's focus = obracać się czyjś nacisk turn one's focus
4. switch one's focus = zmieniać czyjś nacisk switch one's focus
5. bring into focus = ustaw ostrość bring into focus
6. come into focus = pojawić się w centrum uwagi, stać się ważnym (o problemie, kwestii do przedyskutowania) come into focus
7. narrow one's focus = wąski czyjś nacisk narrow one's focus
8. expand one's focus = rozwijać czyjś nacisk expand one's focus
9. increase one's focus = wzrastać czyjś nacisk increase one's focus
10. bring a focus = przynieś nacisk bring a focus
11. work with a focus = praca z naciskiem work with a focus
12. gain focus = nacisk przyrostu gain focus
13. draw focus = nacisk losowania draw focus
(4) require, call
Kolokacji: 2
przymiotnik + focus
Kolokacji: 117
main focus • primary focus • major focus • particular focus • sharp focus • central focus • special focus • strong focus • new focus • ...
przyimek + focus
Kolokacji: 16
into focus • of focus • in focus • for one's focus • from one's focus • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.