"focus of one's life" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk z czyjś życie
  1. life rzeczownik + focus rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "For so many years this was the focus of my life."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo