"about one's focus" — Słownik kolokacji angielskich

about one's focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): około czyjś nacisk
  1. about przyimek + focus rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A few efforts fail, but enough succeed to raise serious questions about Washington's traditional focus on out-of-home care.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo