"at the focus" — Słownik kolokacji angielskich

at the focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przy ognisku
  1. at przyimek + focus rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The center is right here where I am standing, at the focus of my awareness.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo