ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"turn one's focus" — Słownik kolokacji angielskich

turn one's focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obracać się czyjś nacisk
  1. turn czasownik + focus rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "It is probably more important for us to turn our focus to the environment rather than continue to talk strictly about the war," he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo