ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"despite one's focus" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomimo czyjś nacisk
  1. despite przyimek + focus rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Despite the town's main focus on mining, agricultural activities are present.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo