BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"despite" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "despite" po angielsku

despite ****

przyimek
 1. mimo (czegoś), pomimo (czemuś)
  Despite her troubles, she passed all exams. (Mimo jej kłopotów, zdała wszystkie egzaminy.)
  I went to school, despite my illness. (Poszłam do szkoły, pomimo mojej choroby.)
  I am going to the park despite the rain. (Idę do parku pomimo deszczu.)
  Despite the distance, I visit them every week. (Pomimo odległości, odwiedzam ich co tydzień.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. wbrew sobie
  She smiled at him despite herself. (Ona uśmiechnęła się do niego wbrew sobie.)

powered by  eTutor logo