ANGIELSKI ALBO PSIKUS!-40% na roczny kurs online tylko do niedzieli.Sprawdź

"pomimo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pomimo" po polsku

pomimo

przyimek
 1. despite ****
  • mimo (czegoś), pomimo (czemuś)
   Despite her troubles, she passed all exams. (Mimo jej kłopotów, zdała wszystkie egzaminy.)
   I went to school, despite my illness. (Poszłam do szkoły, pomimo mojej choroby.)
   I am going to the park despite the rain. (Idę do parku pomimo deszczu.)
   Despite the distance, I visit them every week. (Pomimo odległości, odwiedzam ich co tydzień.)
 2. after , *****
  • po (w wyniku czegoś), pomimo (czegoś)
   I will never talk to her again after the way she behaved! (Już nigdy się do niej nie odezwę po tym, jak się zachowywała!)
   He's been depressed after her death. (On był w depresji po jej śmierci.)
przysłówek
 1. nevertheless ** , także: not but what old use
 2. non obstante   formal
 3. irregardless
 1. maugre old-fashioned  
 1. for all something ****  
  For all my love for you, I think what you do to her is cruel. (Pomimo mojej miłości do ciebie, uważam, że to co jej robisz jest okrutne.)
  For all your failures, you are a good person. (Pomimo twoich porażek, jesteś dobrą osobą.)
 2. in spite of something
  • pomimo czegoś, wbrew czemuś
   They travel abroad every year in spite of the cost. (Oni wyjeżdżają co roku za granicę pomimo kosztów.)
   In spite of all his hard work, he got fired. (Pomimo swojej ciężkiej pracy, on został zwolniony.)

Powiązane zwroty — "pomimo"

spójnik
phrasal verb
przysłówek
inne
przymiotnik
biedny (pomimo starań, aby to zmienić) = hardscrabble American English
czasownik
idiom
inne
poradzić sobie (pomimo braku czegoś) = make shift

powered by  eTutor logo