"mimo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mimo" po polsku

mimo

przyimek
 1. despite ****
  • mimo (czegoś), pomimo (czemuś)
   Despite her troubles, she passed all exams. (Mimo jej kłopotów, zdała wszystkie egzaminy.)
   I went to school, despite my illness. (Poszłam do szkoły, pomimo mojej choroby.)
   I am going to the park despite the rain. (Idę do parku pomimo deszczu.)
   Despite the distance, I visit them every week. (Pomimo odległości, odwiedzam ich co tydzień.)
 2. notwithstanding formal
  • mimo, niezależnie od
   Notwithstanding the low price, I wouldn't buy it. (Niezależnie od niskiej ceny, nie kupiłbym tego.)
   We went to the beach, the rain notwithstanding. (Poszliśmy na plażę, mimo deszczu.)

podobne do "mimo" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "mimo" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo