"wbrew czemuś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wbrew czemuś" po polsku

przyimek
 1. against *****
  • wbrew (komuś, czemuś)
   He did it against his values. (On zrobił to wbrew swoim wartościom.)
   How could you do that? It's against the law! (Jak mogłeś to zrobić? To wbrew prawu!)
   She smoked against my warning. (Ona zapaliła wbrew memu ostrzeżeniu.)
 1. in defiance of

wbrew czemuś

 1. in spite of something
  • pomimo czegoś, wbrew czemuś
   They travel abroad every year in spite of the cost. (Oni wyjeżdżają co roku za granicę pomimo kosztów.)
   In spite of all his hard work, he got fired. (Pomimo swojej ciężkiej pracy, on został zwolniony.)
 1. in violation of something
 2. in the teeth of something
 1. despite oneself  
  She smiled at him despite herself. (Ona uśmiechnęła się do niego wbrew sobie.)
 1. in spite of oneself  
  She smiled in spite of herself. (Ona uśmiechnęła się wbrew sobie.)
  link synonim: despite oneself
 2. against one's better judgment

powered by  eTutor logo