"wbrew sobie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wbrew sobie" po polsku

wbrew sobie

 1. despite oneself  
  She smiled at him despite herself. (Ona uśmiechnęła się do niego wbrew sobie.)
 1. in spite of oneself  
  She smiled in spite of herself. (Ona uśmiechnęła się wbrew sobie.)
  link synonim: despite oneself
 2. against one's better judgment
przyimek
 1. against *****
  • wbrew (komuś, czemuś)
   He did it against his values. (On zrobił to wbrew swoim wartościom.)
   How could you do that? It's against the law! (Jak mogłeś to zrobić? To wbrew prawu!)
   She smoked against my warning. (Ona zapaliła wbrew memu ostrzeżeniu.)
 1. in defiance of
 1. in spite of something
  • pomimo czegoś, wbrew czemuś
   They travel abroad every year in spite of the cost. (Oni wyjeżdżają co roku za granicę pomimo kosztów.)
   In spite of all his hard work, he got fired. (Pomimo swojej ciężkiej pracy, on został zwolniony.)
 1. in violation of something
 2. in the teeth of something

powered by  eTutor logo