14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"pomimo że" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pomimo że" po polsku

pomimo że

spójnik
 1. though ***** , także: tho informal , także: doe African American Vernacular English informal , even though ****
  • pomimo że, chociaż, mimo że, aczkolwiek
   Our coach was proud of us even though we lost the game. (Nasz trener był z nas dumny, pomimo że przegraliśmy mecz.)
   Even though taxes went up, people didn't protest. (Pomimo że podatki poszły w górę, ludzie nie protestowali.)
   I had to get up early in the morning even though it was Sunday. (Musiałem wstać wcześnie rano, pomimo że to była niedziela.)
   He's a good friend though he makes me angry sometimes. (On jest dobrym przyjacielem, mimo że czasem mnie złości.)
   Though learning English is hard work, I really enjoy it. (Chociaż nauka angielskiego to ciężka praca, to sprawia mi wiele przyjemności.)
   I'm not tired even though it's late. (Nie jestem zmęczony, mimo że jest późno.)
   I don't want to date her, though she's nice. (Nie chcę się z nią umówić, chociaż jest miła.)
   link synonim: even if
 2. although , ***** , także: altho informal
  • mimo że, pomimo że
   Although it's a nice day, I will stay at home. (Mimo że jest ładny dzień, zostanę w domu.)
   Although she is nice, I don't like her that much. (Pomimo że jest miła, nie lubię jej za bardzo.)
   link synonimy: though, albeit, while
 3. while ***** , whilst British English  
  It was rude - she went to a party while she knew that we want to spend time with her. (To było niegrzeczne - poszła na imprezę pomimo że wiedziała, że chcemy spędzić z nią czas.)
  He didn't offer us anything to eat while he knew that we were really hungry. (Nie zaproponował nam niczego do jedzenia pomimo, że wiedział, że jesteśmy bardzo głodni.)
  link synonim: although

powered by  eTutor logo