Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"focus" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

focus rzeczownik

rzeczownik + focus
Kolokacji: 22
research focus • focus of one's work • focus of attention • Ford Focus • focus of one's life • ...
focus + rzeczownik
Kolokacji: 9
focus group • focus area • district focus resource • focus point • Focus Feature • ...
focus + czasownik
Kolokacji: 37
focus shifts • focus remains • focus changes • focus turns • focus moves • ...
czasownik + focus
Kolokacji: 38
lose focus • rob one's focus • shift one's focus • change one's focus • keep one's focus • turn one's focus • switch one's focus • ...
przymiotnik + focus
Kolokacji: 117
main focus • primary focus • major focus • particular focus • sharp focus • central focus • special focus • strong focus • new focus • ...
przyimek + focus
Kolokacji: 16
into focus • of focus • in focus • for one's focus • from one's focus • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
(1) into, of, in, for, from, ...
Kolokacji: 8
2. about one's focus = około czyjś nacisk about one's focus
3. at the focus = przy ognisku at the focus
4. because of one's focus = z powodu czyjś nacisk because of one's focus
5. despite one's focus = pomimo czyjś nacisk despite one's focus
6. due to one's focus = z powodu czyjś nacisk due to one's focus
7. without focus = bez nacisku without focus
8. away from one's focus = z dala od czyjś nacisk away from one's focus

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.