"come into focus" — Słownik kolokacji angielskich

come into focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nabierz ostrości
  1. come czasownik + focus rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He put them on and the room came into focus.

    Podobne kolokacje: