"expand one's focus" — Słownik kolokacji angielskich

expand one's focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozwijać czyjś nacisk
  1. expand czasownik + focus rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In recent years, the city has expanded its economic focus due to population growth pressures and new opportunities.

powered by  eTutor logo