"expand opportunities" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozwiń okazje
  1. expand czasownik + opportunity rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    As we expand opportunity and create jobs, no one can be left out.