ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"focus lies" — Słownik kolokacji angielskich

focus lies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ognisko tkwi
  1. focus rzeczownik + lie czasownik
    Luźna kolokacja

    The focus - and the strength of the work - lies in the older, medieval history.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo