"draw focus" — Słownik kolokacji angielskich

draw focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk losowania
  1. draw czasownik + focus rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But she drew strength from Selar's presence, drew focus.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo