"because of one's focus" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z powodu czyjś nacisk
  1. because przyimek + focus rzeczownik
    Luźna kolokacja

    That is because of his focus toward greatness.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo