ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"without focus" — Słownik kolokacji angielskich

without focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bez nacisku
  1. without przyimek + focus rzeczownik
    Luźna kolokacja

    White's mind is one without focus, direction or any moral perspective.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo