"focus begins" — Słownik kolokacji angielskich

focus begins kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ognisko zaczyna się
  1. focus rzeczownik + begin czasownik
    Luźna kolokacja

    In 1989, the Council's focus began on public policy issues and advocacy for the poor.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo