ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"away from one's focus" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z dala od czyjś nacisk
  1. away przyimek + focus rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She perhaps felt like people were trying to take away from her focus on swimming.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo