"better focus" — Słownik kolokacji angielskich

better focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lepszy nacisk
 1. better przymiotnik + focus rzeczownik
  Luźna kolokacja

  The solution was simple, too: reading glasses to help bring close objects into better focus.

  Podobne kolokacje:
 2. focus czasownik + better przysłówek
  Bardzo luźna kolokacja

  Because I can focus better on what's real and what's important.

powered by  eTutor logo