PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"better focus" — Słownik kolokacji angielskich

better focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lepszy nacisk
  1. better przymiotnik + focus rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The solution was simple, too: reading glasses to help bring close objects into better focus.

  2. focus czasownik + better przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Because I can focus better on what's real and what's important.