"increase one's focus" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzrastać czyjś nacisk
  1. increase czasownik + focus rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In recent years, the company has increased its focus on green and sustainable technologies.

powered by  eTutor logo