ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"community focus" — Słownik kolokacji angielskich

community focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk społeczny
  1. community rzeczownik + focus rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Recently this local community focus has been criticised.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo